Диспетчерська служба

Диспетчерська служба Болградського МУВГ керується Водним та Земельним кодексом, Положенням про Болградське міжрайонне управління зрошувальних систем, Інструкцією щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на водогосподарських системах, захисних споруд, водосховищах.

Диспетчерська служба створена для здійснення виконання наступних функцій:

• Забезпечення через керівників структурних підрозділів (начальники Болградської та Ренійської експлуатаційної дільниць) раціональний режим роботи меліоративних систем

• Здійснення оперативного регулювання водоподачі, водо розподілу та інших технологічних процесів основної діяльності управління

• Керування режимом роботи насосних станцій і гідротехнічних споруд

• Вживання заходів щодо усунення причин зменшення або припинення подачі води, залучаючи уразі потреби інші служби управління

• Складання протягом поливного періоду щоденний звіт про хід поливів по управлінню.

• Оперативне приймання рішень по режимах роботи зрошувальних систем.

• Складання щоденної інформації про хід поливів та згідно затвердженого графіка передача її до диспетчерської облводресурсів

• Приймання інформацій від диспетчерських служб експлуатаційних дільниць про надзвичайну ситуацію, пов'язану з шкідливою дією вод, що може спричинити затоплення, підтоплення територій чи забруднення вод, про хід ліквідації аварії на гідротехнічних спорудах.

• У випадку виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з шкідливою дією вод, що може спричинити затоплення, підтоплення територій чи забруднення вод, негайно сповіщає начальника Кризового центру управління. Режим роботи диспетчерської служби Болградського міжрайонного управління водного господарства цілодобовий.

 

Функціональна відомча система (скорочено ФВС) Болградського МУВГ - складова частина функціональної відомчої системи облводгоспу , створюється на базі диспетчерської служби Болградського МУВГ і включає його структурні місцеві підрозділи (оперативно-чергові служби особливо-важливих водогосподарських об`єктів з постійно-діючим персоналом), які у межах своєї компетенції забезпечують стале функціонування водогосподарських комплексів та систем і своєчасно виконують заходи щодо запобіганню аваріям, катастрофам та надзвичайним ситуаціям, пов'язаних з пропуском повеней, паводків, виникненням надзвичайних ситуацій, можливих аварій на відомчих гідротехнічних спорудах та інших господарських об'єктах, що можуть призвести до затоплення або забруднення вод.

Організаційна структура та порядок діяльності ФВС Болградського МУВГ визначаються положенням про неї, яке затверджується наказом управління за погодженням районних комісій ТЕБ та НС райдержадміністрацій.

Завдання ФВС Болградського МУВГ  являють собою:

- підготовка дій персоналу управлінь, в межах своєї компетенції, щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації;

- створення, раціональне збереження і використання у підпорядкованих структурних підрозділах резервів запасів матеріальних ресурсів;

- збір і аналіз інформації щодо надзвичайних ситуацій, своєчасне та достовірне оповіщення про можливу загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій на водних об'єктах в межах дії обслуговування управління, фактичну обстановку і вжиті заходи;

- проведення невідкладних робіт щодо ліквідації надзвичайних ситуацій на підвідомчих об'єктах державної власності;

- мінімізація можливих наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення;

Сили і засоби ФВС Болградського МУВГ - це сили і засоби оперативно-чергових підрозділів, підпорядкованих БМУВГ, з їх оснащенням та спорядженням відповідними машинами і механізмами, а також інформаційні бази зазначених структурних підрозділів.

Органом управління ФВС  Болградського МУВГ є диспетчерська служба , яка є його уповноваженим структурним підрозділом, призначеним в межах своєї компетенції для безпосереднього керівництва діяльністю щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах.