Законодавство

Конституція України

 

Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР

 

Закон України «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року»

 

Закон України «Про меліорацію земель»

 

Закон України від 26.09.2006 № 185-V «Про управління об’єктами державної власності»

 

Закон України 25.06.1991 року № 1264-XII «Про охорону навколишнього природного середовища»

 

Закон України від 21 грудня 2010 року № 2818-VI «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»

 

Постанова Верховної Ради від 05.03.1998 № 188/98-ВР «Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами та організаціями, що належить до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України, на замовлення юридичних і фізичних осіб»

 

Інструкція щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на водогосподарських системах, захисних спорудах, водосховищах (ВНД 33-1.1-14-2001).