Про Болградське МУВГ

 
Основними завданнями Управління є:
 
- участь у реалізації державної політики щодо гідротехнічної меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських меліоративних систем на території Болградського (Болградська, Василівська та Крінічанська територіальні громади) та Ізмаїльського (Ренійська територіальна громада) районів Одеської області;
 - організація експлуатації гідротехнічних споруд та меліоративних систем, виконання поточних і капітальних ремонтів меліоративних систем та водогосподарських об’єктів комплексного призначення, що є об’єктами державної власності, а також ліквідація наслідків аварій на цих спорудах;
 - організація виконання заходів загальнодержавних і регіональних програм щодо розвитку гідротехнічної меліорації земель і поліпшення екологічного стану меліорованих угідь, експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення;
 - раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію, поточний ремонт та капітальні вкладення, що спрямовуються на гідротехнічну меліорацію земель, експлуатацію державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, меліоративних систем;
 - проведення на регіональному рівні оцінки, прогнозу щодо поліпшення меліоративного стану осушувальних, зрошуваних і прилеглих до них земель, розвитку гідротехнічної меліорації земель та надання з цих питань рекомендацій.
 
Управління відповідно до покладених на нього завдань:
 
  - вносить пропозиції Держрибагентству, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань гідротехнічної меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських меліоративних систем та бере участь у їх реалізації;
- вносить пропозиції Держрибагентству, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань гідротехнічної меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських меліоративних систем та бере участь у їх реалізації;
- готує та подає на розгляд Держрибагентству пропозиції до стратегічних, програмно-планових документів у сфері розвитку гідротехнічної меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських меліоративних систем і забезпечує їх реалізацію;
- здійснює експлуатацію державних меліоративних систем, що знаходяться у його оперативному управлінні;
- бере участь у здійсненні контролю за дотриманням режимів роботи каналів;
- здійснює організацію робіт з капітального та поточного ремонтів меліоративних систем, інших об'єктів державної форми власності та вживає, відповідно до нормативно-правових актів, заходи щодо збереження меліоративних фондів, які перебувають у державній власності;
- співпрацює в установленому порядку з органами виконавчої влади, органами   місцевого самоврядування,  підприємствами,  установами  та організаціями усіх форм власності;
- обґрунтовує і визначає за участю місцевих державних адміністрацій потребу у державних централізованих капітальних вкладеннях, вишукує та залучає інші джерела для фінансування робіт, пов'язаних з реконструкцією та будівництвом меліоративних систем;
- забезпечує виконання заходів державних та регіональних цільових програм з питань гідротехнічної меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських меліоративних систем;
- подає до Держрибагентства бюджетну, фінансову, статистичну, відомчу  та іншу звітність, оперативну інформацію з питань утримання та експлуатації меліоративних систем;
- розробляє режими експлуатації загальнодержавних меліоративних систем, які знаходяться на його балансі, і подає їх на встановлення до Держрибагентства, здійснює контроль за їх дотриманням і використанням меліорованих земель у межах повноважень;
- надає пропозиції до правил експлуатації  меліоративних систем, які знаходяться на його балансі, для подальшого їх погодження Держрибагенством;
- надає пропозиції  щодо  умов  експлуатації  меліоративних  систем  у разі приватизації   майна сільськогосподарських підприємств, які  мають  у  своєму користуванні   меліоровані  землі, з метою недопущення порушення технологічної цілісності та процесу функціонування цих систем;
- здійснює моніторинг стану ґрунтів у зонах впливу меліоративних систем;     
- здійснює моніторинг за меліоративним станом зрошуваних та осушуваних земель, технічним станом меліоративних систем;
- проводить інвентаризацію та паспортизацію загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем;
- здійснює функції з оперативного управління об’єктами державної власності, що знаходяться на балансі Управління;
- здійснює облік державного меліоративного фонду, планування робіт щодо утримання державних меліоративних систем та складання технічної документації на їх поточний і капітальний ремонти;
- здійснює облік забраної, поданої та перекачаної води насосними станціями  на державній меліоративній мережі, проводить  гідрометричні роботи;
 - реалізує науково-технічну політику у сфері гідротехнічної меліорації земель, впроваджує науково-технічні розробки та застосовує нові технічні рішення з питань експлуатації водогосподарські об'єктів;
- здійснює впровадження у виробництво винаходів раціоналізаторських пропозицій, досвіду з питань експлуатації меліоративних систем; - забезпечує проведення робіт із запобігання пошкодженню та аваріям на гідротехнічних спорудах державних меліоративних систем, а також із ліквідації наслідків аварій;
- забезпечує проведення планово-запобіжних ремонтів меліоративних систем і споруд;
- здійснює контроль за якістю виконання робіт з ремонту гідротехнічних споруд, гідромеханічного та електротехнічного устаткування водогосподарських об’єктів у межах своїх повноважень;
- визначає існуючий та перспективний потенціал енерговикористання і енергозбереження, впроваджує енергозберігаючі заходи;
- організовує проведення атестації робочих місць за умовами праці та контролює обґрунтування пільг і компенсації за роботу в шкідливих і важких умовах праці;
- здійснює в установленому порядку добір кадрів, формує кадровий резерв, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Управління, а також осіб, зарахованих до кадрового резерву;
- сприяє забезпеченню виробництва кваліфікованими працівниками, для чого взаємодіє із закладами освіти з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів і робітничих кадрів;
 - забезпечує виконання обов'язків щодо створення безпечних умов праці персоналу, планування заходів, спрямованих на попередження травматизму і зменшення захворюваності, здійснює контроль за станом охорони праці та безпеки дорожнього руху;
- розглядає у межах повноважень звернення громадян з питань, пов'язаних з його діяльністю;
- здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань, відповідно до законодавства України. 

  

 

Завантажити Положення управління
 

 
Історія створення Управління
 
pro_organizaciyu2.jpg

Болградське міжрайонне управління водного господарства (скорочено Болградське МУВГ, БМУВГ) створено у 1988 р. на підставі наказу Міністерства меліорації і водного господарства УРСР (нині Даржавне агентство водних ресурсів України) від 16.03.88 р. № 44 та відповідно до наказу Одеського обласного виробничого управління меліорації та водного господарства (нині Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю) від 19.04.1988 року № 55-П. Болградське МУВГ є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі рибного господарства і меліорації земель Державного агентства меліорації та рибного господарства України. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, печатку зі своїм найменуванням та кодом. Управління розташовано в м. Болград Одеської області. До складу управління на правах структурних підрозділів входять Криничненська експлуатаційна дільниця (с. Криничне Болградського району Одеської області) і Ренійська експлуатаційна дільниця (с. Нагірне Ренійського району Одеської області). Управління обслуговує зрошувальні землі та контролює використання водних об'єктів, які розташовані в Болградському та Ренійському районах Одеської області.