Зрошення

Інформація про зрошення 2020 р..

У березні місяці 2020 року була розпочата робота по заключенню договорів на надання послуг на подачу води пов'язаних із забором води з використанням водозабірних споруд Болградського МУВГ (далі договір). Станом на 22.04.2020 рік укладено 14 договорів на площу 1869 га. З них було укладено 7 договорів на площу 1095 га в Болградському районі та 7 договорів на площу 774 га в Ренійському районі. Робота по укладенню договорів продовжуються.

У зв'язку з погодними умовами поливний сезон в Болградському МУВГ розпочався 26 березня 2020 року з запуску НС-1 «Перемога» Котловинської ЗС Ренійської ЕД для забору води в точку виділу на полив насінників овочевих культур, та 28 березня НСП Баннівка Криничненської ЕД для забору води в точку виділу на полив овочевих та зернових культур.

Станом на 23.04.2020 рік фізична площа склала 551 га, гектарополиви – 685 га, волого зарядка 133 га. Транспортування до точки відділу – 656,7 т.м3, забір в точку відділу – 277,6 т.м3. У поливі задіяні 12 зрошувальних НС.

У зв'язку з несприятливимі погодними умовами планується задіяти додатково 4 зрошувальних НС.

Служба водокористування

 

Інформація про зрошення 2019 р.

Поливний сезон в Болградському МУВГ розпочався 29 березня 2019 року з запуску ГНС «Новосільське» Ренійської ЕД для забору води в точку виділу на полив насінників овочевих культур. В ході поливного сезону на заповнення міжгосподарської мережі з втратами було забрано 1027,36 тис.куб.м. води і витрачено 454,54 т.грн. На заповнення Дандорского ставка знаходиться на балансі БМУВХ і призначеного для забору води на полив 1010 га зрошуваних земель було забрано 330,93 тис.куб.м. води і витрачено 372,54 т.грн. У поливному сезоні були задіяні 15 зрошувальних насосних станцій, в тому числі НСП «Баннівка» Банновской зрошувальної системи (з 1995 року на працювала).

Перед початком поливного сезону були укладені договори на надання послуг на подачу води пов'язаних із забором води з використанням водозабірних споруд Болградського МУВГ (далі договір) в кількості 14 штук на площу 2025 га. З них було укладено 5 штук на площу 1179 га в Болградському районі та 9 договорів на площу 846 га в Ренійському районі. У зв'язку з погодними умовами у вересні 2019 року було додатково укладено 2 договори на площу зрошення 60 га (Болградський район - 1 договір на площу 50 га, Ренійський район - 1 договір на площу 10 га).

Станом на 1 листопада 2019 року було забрано в точку виділу господарствами-водокористувачами 2732,98 тис.куб.м. води, в тому числі в Болградському районі 1144,69 тис.куб.м. і в Ренійському районі 1588,30 тис.куб.м. Полито фізплощаді 1785 га., Виконано 7870 гаполівов (Болградський район - 924 га фізплощаді, 3244 гаполіва, Ренійський район - 861 га фізплощаді, 4626 гаполіва).

В ході поливного сезону переважно проводився полив зернових культур і насінників овочевих культур. У Болградському районі було полито 315 га кукурудзи на зерно, з них крапельним зрошенням 150 га. Насінники овочевих культур - 45 га на крапельному зрошенні. Влагозарядка була проведена на площі 266 га. У Ренійському районі переважно зрошувалися: кукурудза на зерно - 454 га, з них крапельним зрошенням - 190 га, насінники овочевих культур - 104 га, на крапельному зрошенні - 98 га. Також зрошувалися насінники цукрових буряків - 20 га, виноградна школка крапельним зрошенням на площі 43 га та виноградники - 8 га також крапельне зрошення. Влагозарядка проведена на площі 195 га.

Серйозних проблемних питань щодо виконання договірних зобов'язань згідно з укладеними договорами між Болградським МУВГ та хозяйствамі- водокористувачами не виникало. Відсутність багатотарифного обліку позначилося на собівартості 1 кубічного метра води забраної водокористувачами в точку виділу, так в середньому: по Болградському району вона склала - 2,19 грн. (2018 рік - 1,70 грн.), По Ренійському району - 2,23 грн . (2018 рік - 1,73 грн.). Хід поливного сезону виявив нерентабельність існуючого обладнання для забору води в точку виділу для поливу системами краплинного зрошення для чого була потрібна установка розмінних агрегатів на насосних станціях. Установка розмінних агрегатів була проведена силами Болградського МУВГ на наступних насосних станціях: НСП «Баннівка» Банновской ОС Болградського району - 1 шт., Ренійський район ДПС «Новосільське» - 1 шт., НСП «Перемога» Котловінской ОС - 2 шт., НСП- 3 «Хаджейская» - 2 шт., НСП «Долинське» - 1 шт., НСП-2 «Костянтинівська» - 1 шт., НС-1 «Перемога» Котловінской ОС 1шт. Для можливості поливу 100 га богарних земель прилеглих до Банновской ОС Болградського району була проведено спільно з господарством-водоспоживачів ремонт міжгосподарського трубопроводу 2Мкр, призначеного для поповнення Банновского водосховища.

Для усунення питань які виникають при обліку води забраної в точку виділу непрямим методом необхідна установка водомірних приладів із забезпеченням їх метрологічної атестації.

Служба водокористування

 

Інформація про зрошення 2018 р.

У 2018 році перекачено 5147,9 тис. м3 води, що на 38 % більше, ніж у 2017 році (3176,3 тис. м3 води).

Водозабір у 2018 році склав 2890,9 тис. м3, що на 22 % більше, ніж у 2017 році (2245,4 тис. м3 води).

У 2018 році подано води споживачам 1615,9 тис. м3, що на 24 % більше, ніж у 2017 році (1228,1 тис. м3 води).

Фізична площа у 2018 році склала 2034 га, що на 28 % більше, ніж у 2017 році (1468га).

Гектарополиви у 2018 році склали 4517 га, що на 12 % більше, ніж у 2017 році (3971га).

У 2018 році полито краплинним зрошенням 640 га фізичної площи, що на 22 % більше, ніж у 2017 році (499 га).

У 2018 році полито краплинним зрошенням 2975 га гектарополивів, що на 6 % більше, ніж у 2017 році (2787га).

У 2018 році були задіяні у поливі 16 насосних станцій, з них 14 зрошувальних і 2 дренажні.

У 2017 році були задіяні у поливі 15 насосних станцій, з них 14 зрошувальних і 1 дренажна.

Служба водокористування 

03 грудня 2018 р.

 

Інформація про зрошення.

Болградським МУВГ підписано 19 договорів з господарствами-водокористувачами на площу 6534 га:

Болградський район 7 одиниць на площу 2751 га;

Ренійський район 12 одиниць на площу 3783 га.

22 квітня почався поливний сезон у Болградському районі  (СФГ «Дельта» від НС «Болград»). Фізична площа по БМУВГ склала 267 га (у т.ч. 155 га краплинним способом), виконано 440 гектарополивив (у т.ч. 303 га краплинним способом).

У поливі 2018 року задіяна дві дренажні насосні станції ОНС Кагул та ОНС-2 Рені, 13 зрошувальних НС. Задіяна у поливі НСП «Баннівка» не працювала з 1995 року.

Відкачування ґрунтових вод склало 672,8 тис. м3, перекачування до точки відділу – 361,9 тис. м3 подано в точку виділу 160,6 тис. м3.

Служба водокористування

10 травня 2018 р.

 

Перелік документів, що надаються до договору про надання послуг, пов’язаних із забором води з використанням водозабірних споруд Болградського МУВГ.

Відповідно до договору замовник зобов’язаний не менше ніж за 10 днів до початку поливного періоду надати Виконавцю ІІ (Болградському МУВГ):

- копію правовстановлюючих документів на право власності (користування) землею, яка планується під зрошення;

- копію правовстановлюючих документів або угоди з власником внутрішньогосподарської зрошувальної мережі на її  використання;

- акт готовності внутрішньогосподарської зрошувальної мережі і поливної техніки до проведення поливів;

- дозвіл на спецводокористування та скид дренажних вод (при наявності дренажної мережі);

- план водокористування;

- структуру посівних площ;

- довідку щодо можливості проведення поливів без погіршення меліоративного стану земель;

- копію про призначення працівника відповідального за подачу заявок на забір води, складання актів про надання послуг із забору води, та обсягів використаної електроенергії, передачі оперативної інформації щодо политих площ і роботи дощувальних машин, із зразком його підпису;

- при наявності декількох водокористувачів із одної точки водовиділу надати договір між ними щодо порядку внутрішньосистемного водорозподілу і оплати послуг Виконавця.

Служба водокористування

13 квітня 2018 р.

 

Інформація щодо підписання протоколів-намірів станом на 26 березня 2018 року по Болградському МУВГ.

Станом на 26.03.2018 року управлінням підписано 19 протоколів-намірів з господарствами-водокористувачами на площу 6534 га, в тому числі:

по Болградському району 7 одиниць  на площу 2751 га;

по Ренійському району 12 одиниць на площу 3783 га.

Служба водокористування

26 березня 2018 р.

 

Інформація щодо підписання протоколів-намірів станом на 05 березня 2018 року по Болградському МУВГ.

Станом на 05.03.2018 року управлінням підписано 12 протоколів-намірів з господарствами-водокористувачами на площу 5260 га, в тому числі:

по Болградському району 4 одиниці  на площу 2516 га;

по Ренійському району 8 одиниць на площу 2744 га.

Робота щодо підписання протоколів-намірів надалі продовжується.

Служба водокористування

05 березня 2018 р.

 

Інформація про зрошення за 2017 рік.

У 2017 році перекачено 3176,3 тис. м3 води, що на 12 % більше, ніж у 2016 році (2834,4 тис. м3 води).

Водозабір у 2017 році склав 2245,4 тис. м3, що на 30 % більше, ніж у 2016 році (1717,5 тис. м3 води).

У 2017 році подано води споживачам 1228,1 тис. м3, що на 23 % більше, ніж у 2016 році (992,6 тис. м3 води).

Фізична площа у 2017 році склала 1468 га, що на 6 % більше, ніж у 2016 році (1375 га).

Гектарополиви у 2017 році склали 3971 га, що на 38 % більше, ніж у 2016 році (2878 га).

У 2017 році полито краплинним зрошенням 499 га фізичної площи, що на 31 % більше, ніж у 2016 році (381 га).

У 2017 році полито краплинним зрошенням 2787 га гектарополивів, що на 89 % більше, ніж у 2016 році (1474 га).

У 2017 році були задіяні у поливі 15 насосних станцій, з них 14 зрошувальних і 1 дренажна.

У 2016 році були задіяні у поливі 15 насосних станцій, з них 13 зрошувальних і 2 дренажних.

Служба водокористування 

21 листопада 2017 р.

 

Інформація про зрошення.

Станом на 31.08.2017 року:

відкачано 109,2 тис. м3  ґрунтових вод;

поповнення Дандорівського ставка – 334,2 тис. м3;

перекачано до точки виділу – 1118,4 тис. м3;

подано в точку виділу – 991,4 тис. м3.

Фізична площа на 31.08.2017 року склала 1340 га (у т.ч. 475 га краплинним способом), гектарополиви – 3350 га (у т.ч. 2020 га краплинним способом).

У поливі 2017 року задіяна одна дренажна насосна ОНС «Кагул» та 13 зрошувальних НС.

Відкачка ґрунтових від проводилися за рахунок держбюджету.

Служба водокористування 

31 серпня 2017 р.

 

Інформація про зрошення.

Станом на 22.05.2017 року Болградським МУВГ укладено 17 договорів з господарствами-водокористувачами на площу 6074 га, у тому числі: по Болградському району - 7 одиниць на площу 2752 га і по Ренійському району - 12 одиниць на площу 3322 га.

На 22.05.2017 року:

відкачано 66,341 тис. м3  ґрунтових вод;

поповнення Дандорівського ставка – 21,5 тис. м3;

перекачано до точки виділу – 105,178 тис. м3;

подано в точку виділу – 32,139 тис. м3.

Фізична площа на 22.05.2017 року склала 86 га (у т.ч. 80 га краплинним способом), гектарополиви – 106 га (у т.ч. 100 га краплинним способом).

У поливі 2017 року задіяна одна дренажна насосна ОНС «Кагул» та 12 зрошувальних НС.

Відкачка ґрунтових від проводилися за рахунок держбюджету.

Служба водокористування

23 травня 2017 р.

   

Перелік документів

що надаються до договору про надання послуг на подачу

води для поливу зрошуваних земель у 2017 році.

За 10 діб до початку поливного періоду надати Виконавцю ІІ:

- копію угоди з власником внутрішньогосподарської зрошувальної мережі на її  використання та акт готовності цієї мережі і поливної техніки до проведення поливів;

- дозвіл на спецводокористування на зрошення;

- дозвіл на спецводокористування на скид дренажних вод (при наявності дренажної мережі);

-  копію наказу про призначення працівника, відповідального за подачу заявок на подачу води, передачі оперативної інформації, щодо политих площ і роботи дощувальних машин, із зразком його підпису;

- при наявності декількох водокористувачів із одної точки водовиділу надати договір між ними щодо порядку внутрішньосистемного водорозподілу і оплати послуг і електроенергії;

- довідку гідрогеолого-меліоративної служби щодо фактичного гідромеліоративного стану ділянок зрошуваних земель і умов їх поливу;

- інші документи в разі необхідності.

Служба водокористування

23 березня 2017 р.

 

Інформація щодо підписання протоколів намірів станом на 09.02.2017 року.

На виконання листа Облводресурсів №060/22/08 від 17.01.2017 року Болградським МУВГ розпочато роботу щодо підписання протоколів-намірів водокористувачами щодо поливу у 2017 році.

Станом на 09.02.2017 року Болградським МУВГ підписано 18 протоколів-намірів з господарствами-водокористувачами на площу 6067 га, у тому числі: по Болградському району - 6 одиниць на площу 2729 га (станом на 18.02.2016 р. підписано 6 одиниць на площу 3173 га) і по Ренійському району - 12 одиниць на площу 3338 га (у 2016 році 11 одиниць на площу 3321 га).

Робота щодо підписання протоколів-намірів надалі продовжується.

Служба водокористування

09 лютого 2017 р.

  

Итоги поливного сезона 2016 года.

Согласно приказу Одесского облводресурсов от 19.09.2016 г. № 74 «Об окончании поливного сезона 2016 года и начале подготовки к поливному сезону 2017 года» в Болградском МУВХ 29.10.2016 года поливной сезон был завершен.

В текущем году по БМУВХ полито сельскохозкультур на площади 1375  га, при этом кратность полива в среднем составила 2,1 раза, что выше прошлогоднего показателя, который составлял 1,9 раза. На цели орошения подано  992,59 тыс. м3 воды.

На протяжении поливного сезона обеспечивали забор и подачу воды в эксплуатационном режиме Ялпугская, Криничненская, Нагорнянская, Хаджейская, Долинская и Новосельская оросительные системы. Забор воды из источников орошения (оз. Ялпуг и оз. Кагул) составил 1717,5 тыс. м3.

В тоже время своевременно и в необходимых объемах проводилось пополнение наливного Дандоровского водохранилища Болградского МУВХ  для обеспечения подачи воды на орошение 1010 га сельхозугодий. Суммарный объем поданной воды в наливное водохранилище составил 131,4 тыс. м3.

Обстановка на водохозяйственных объектах в сфере деятельности БМУВХ остается стабильной, обеспечен круглосуточный режим работы дежурного эксплуатационного персонала на участках  и насосных станциях.

Служба водопользования

05 декабря 2016 г.

 

Інформація про зрошення.

На 01.11.2016  року перекачено 2832,423 тис. м3 води.

Фізична площа на 01.11.2016 року склала 1375 га.

Гектарополиви на 01.11.2016 року склали 2878 га.

У 2016 році проведено:

- реконструкція внутрішньогосподарської мережі  на площі 110 га СФГ «Стімул» Новосільської ЗС;

- будівництво краплинного зрошення ТОВ «Агротранс» - 70 га та РАВК «Ялпуг» - 150 га;

- додатково змонтовано краплинне зрошення СФГ «Дельта» на площі 36 га на суму 1,26 млн. грн.

Служба водокористування

31 жовтня 2016 р.   

 

Інформація про зрошення.

На 01.09.2016 року перекачено 2388,35 тис. м3 води, що на 99 % менше, ніж на 01.09.2015 року (4748,0 тис. м3 води).

Водозабір на 01.09.2016 року склав 1464,37 тис. м3, що на 40 % менше, ніж на 01.09.2015   року (2046,04 тис. м3 води), подано води споживачам 868,28 тис. м3, що на 58 % менше, ніж на 01.09.2015  року (1375,14 тис. м3 води).

Фізична площа на 01.09.2016 року склала 1216 га, що на 61 % менше, ніж на 01.09.2015 року (1952 га).

Гектарополиви на 01.09.2016 року склали 2640 га, що на 49% менше, ніж на 01.09.2015 року (3922 га).

На вищевказані знижені порівняльні показники вплинула велика кількість опадів, що випали саме на початку вегетації сільськогосподарських рослин (Болградський - 268,4 мм та Ренійський район  297,5 мм).

У поливі задіяні 17 насосних станцій, з них 15 зрошувальних і 2 дренажних.

У серпні 2016 року вперше за 10 років  розпочала працювати ГНС Новосільська Ренійського району на зрошення площ СФГ «Стимул».

Слжба водокористування

09 вересня 2016 р. 

 

Інформація про зрошення.

У поточному році підписано 17 договорів про надання послуг на подачу води на полив зрошуваних земель на площі 6,5 тис. га. У відповідності з підписаними договорами планувався запуск 16 зрошувальних НС. Для захисту с/г угідь від підтоплення ґрунтовими водами були підготовлені 3 дренажних НС.

Станом на 01.04.2016 рік (початок вегетації) за даними опадомірів БМУВГ випало по Болградському району 268,4 мм , по Ренійському 297,5 мм. Середня багаторічна норма опадів складає 456 мм. У зв'язку з ранньою весною та нерівномірним випадінням опадів поливний сезон був розпочатий 20 березня 2016 року (СФГ « Дельта»), що на тиждень раніше ніж у 2015 році (27 березня 2016 року СФГ « Дельта»).

Погодні умови внесли корективи в хід поливного сезону у травні місяці 2016 року. За травень 2016 року в Болградському районі випало 92,7 мм опадів, у Ренійському районі 64,5 мм. Так на 01.06.2016 року в Болградському районі полито 40 га фізичної площі (4% від рівня 2015 року), в Ренійському районі – 114 га (38% від 2015 року на 01.06.2015 року). В поливі були задіяні 5 зрошувальних НС, також були проведені пуско-налагоджувальні роботи на 7 зрошувальних НС, у тому числі ГНС «Новосільська» (з 2006 року не працювала на полив).

За липень 2016 року у Болградському  районі не було опадів, а в Ренійському районі лише 8  мм. Станом на 25.07.2016 рік було полито 888 га фізичної площі, що на 75% менше, ніж у 2015 році (на 25.07.2015 р. 1558 га). Станом  на 25.07.2016 року  виконано 2007 гектарополивів, що на 61 % нижче, ніж у 2015 році (3223 гектарополивів). У поливі 2016 року було задіяні 12 зрошуваних та 2 осушувальних НС.

Служба водокористування

25 липня 2016 р.

 

Інформація щодо укладання  договорів про надання послуг з подачі води на полив зрошуваних земель станом на  31.03.2016 року.

Станом на 25.02.2016 року Болградським МУВГ підписано 17 протоколів намірів з господарствами-водокористувачами на площу 6494 га:

Болградський район - 6 протоколів на площу 3173 га;

Ренійський район - 11 протоколів на площу 3321 га.

Згідно підписаних протоколів намірів розпочато роботу з укладання договорів про надання послуг з подачі води на полив зрошуваних земель. Станом на 31.03.2016 року укладено 6 договорів на площу 1015 га:

Болградський район - 2 договори на площу 230 га;

Ренійський район - 4 договори на площу 785 га.

Робота щодо підписання договорів надалі продовжується.

Служба водокористування

31 березня 2016 р. 

 

Перелік документів, що надаються до договору про надання послуг на подачу води для поливу зрошуваних земель у 2016 році.

За 10 діб до початку поливного періоду надати Виконавцю ІІ (Болградське МУВГ):

- копію угоди з власником внутрішньогосподарської зрошувальної мережі на її  використання та акт готовності цієї мережі і поливної техніки до проведення поливів;

- дозвіл на спецводокористування на зрошення;

- дозвіл на спецводокористування на скид дренажних вод (при наявності дренажної мережі);

-  копію наказу про призначення працівника, відповідального за подачу заявок на подачу води, передачі оперативної інформації, щодо политих площ і роботи дощувальних машин, із зразком його підпису;

- при наявності декількох водокористувачів із одної точки водовиділу надати договір між ними щодо порядку внутрішньосистемного водорозподілу і оплати послуг;

- довідку гідрогеолого-меліоративної служби щодо фактичного гідромеліоративного стану ділянок зрошуваних земель і умов їх поливу;

- інші документи в разі необхідності.

Служба водокористування

31 березня 2016 р. 

 

Інформація щодо підписання протоколів намірів станом на 08.02.2016 року.

Станом на 08.02.2016 року Болградським МУВГ підписано 12 протоколів намірів з господарствами-водокористувачами на площу 5031 га:

Болградський район 4 одиниці на площу 2993 га

Ренійський район 8 одиниць на площу 2038 га.

Робота щодо підписання протоколів намірів надалі продовжується.

Служба водокористування

08 лютого 2016 р.

 

Мониторинг орошения за 2013-2015 годы. 

2015_12_07_mp_1.jpg2015_12_07_mp_2.jpg2015_12_07_mp_3.jpg2015_12_07_mp_4.jpg2015_12_07_mp_5.jpg

 

Служба водокористування

07 грудня 2015 р. 

  

Інформація про зрошення.

За поливний сезон 2015 року насосними станціями управління перекачено 5146,25 тис. м3 води, що складає 218 % від показника минулого року (3168,17 тис. м3 води).

Водозабір склав 2274,87 тис. м3, або 166 % від минулорічного показника (1367,61 тис.м3 води), подано води споживачам 1497,75 тис.м3, що складає 177 % від показника минулого року (847,01 тис.м3 води).

Полито 2233 гектарів фізичної площі, що складає 103 % до минулорічного показника (2166 га).

Виконано 4262 гектарополивів, або 103 % до показника минулого року (4134 га).

У поливі задіяні 15 насосних станцій, з них 12 зрошувальних і 3 дренажних.

Служба водокористування

17 листопада 2015 р. 

 

Інформація про зрошення.

В 2015 року Болградським МУВГ було укладено договори про надання послуг з подачі води на полив зрошуваних земель у кількості 17 одиниць на загальну площу 6225 гектарів у мережах держсистеми.

Станом на 25 червня 2015 року насосними станціями управління перекачено 3531,633 тис. м3 води, що складає 218 % від показника минулого року (1618,787 тис. м3 води).

Водозабір склав 1213,176 тис. м3, або 446 % від минулорічного показника (271,990 тис. м3), подано води споживачам 735,591 тис. м3, що складає 662 % від показника минулого року (111,790 тис. м3 води).

Полито 1481 гектарів фізичної площі, що складає 604 % до минулорічного показника (248 га).

Виконано 2405 гектарополивів, або 751 % до показника минулого року (320 га).

У поливі задіяні 10 зрошувальних насосних станцій та 3 дренажних.

Служба водокористування

25 червня 2015 р. 

 

Інформація про зрошення.

У поточному році насосними станціями Болградського МУВГ перекачено 3194,167 тис. м3 води, що на 36 % менше, ніж у 2013 році (4999,94 тис. м3 води).

Водозабір склав 1341,61 тис. м3, що на 59 % менше, ніж у минулому році (3304,38 тис. м3 води), подано води споживачам 847,001 тис. м3 (в 2013 році 2252,676 тис. м3).

Фізична площа склала 2166 га, гектарополиви - 4134 га.                                        

У поливі були задіяні 18 насосних станцій, з них 15 зрошувальних і 3 дренажних.

Служба водокористування

21 листопада 2014 р. 

 

 Інформація про зрошення.

Станом на 29 вересня 2014 року насосними станціями Болградського МУВГ перекачено 3096,221 тис. м3 води, що складає63 % від минулорічного показника 4939,787 тис. м3.

Забір води на 29.09.2014 року склав 1294,253 тис. м3, що на 60 % менше, ніж за на відповідну дату 2013 року (3283,522 тис. м3 води), подано води споживачам 808,427 тис.м3, що на 64 % менше, ніж на 25.09.2013 року (2222,870 тис. м3 води).

Полито фізичної площі 1307 га, що на 45 % менше, ніж за 25.09.2013 року (2392 га).

Гектарополіви на 29.09.2014 року склали 2326 га, що на 61 % менше, ніж за 25.09.2013 року (5980 га).

У поливі були задіяні 14 зрошувальних насосних станцій.

Служба водокористування

30 вересня 2014 р.

 

 Інформація про зрошення.

За даними осадкомерів Болградського МУВГ станом на 01.06.2014 року випало опадів:

- Болградський район255,16 мм (56 % від середньо багаторічної річної норми 456 мм), станом на 01.06.2013 року –155,9 мм (34 % норми);

- Ренійський район345,0 мм (75 % від середньо багаторічної річної норми), станом на 01.06.2013 року - 249,8 мм (55 % від норми).

На 01.06.2014  року перекачено 1648,387 тис. м3 води, що на 37 % менше, ніж на 01.06.2013 року (2596,711 тис. м3води).

Водозабір на 01.06.2014 року склав 283,99 тис. м3, що на 83 % менше, ніж на 01.06.2013   року (1671,45 тис. м3 води), подано води споживачам 117,6 тис. м3, що на 89 % менше, ніж на 01.06.2013  року (1034,92 тис. м3 води).

Фізична площа на 01.06.2014 року склала 269 га, що на 83 % менше, ніж на 01.06.2013 року (1621 га).

Гектарополіви на 01.06.2014 року склали 344 га, що на 87% менше, ніж на 01.06.2013 року (2733 га).

У поливі задіяні 13 насосних станцій, з них 10 зрошувальних і 3 дренажних.

Служба водокористування

08 липня 2014 р.

 

Інформація про зрошення.

Станом на 29.05.2014 року Болградським МУВГ заключено 21 договір з господарствами-водокористувачами на площу5836 га, у тому числі: по Болградському району 8 одиниць - на площу 3291 га і по Ренійському району 13 одиниць - на площу 2545 га.

За даними осадкомерів Болградського МУВГ станом на 29.05.2014 року випало опадів:

- Болградський район: 269,3 мм (59 % від середньо багаторічної річної норми 456 мм), станом на 29.05.2013 року -80,7 мм (17 % від середньо багаторічної річної норми);

- Ренійський район396,5 мм (87 % от норми), станом на 29.05.2013 року - 105,8 мм (23 % від середньо багаторічної річної норми).

На 29.05.2014 року перекачено 605,035 тис. м3 води, що на 50 % менше, ніж за 29.05.2013 року (1204,19 тис. м3води).

Водозабір на 29.05.2014 року склав 171,96 тис. м3, що на 70 % менше, ніж за 29.05.2013 року (583,27 тис. м3 води), подано води споживачам 52,454 тис. м3, що на 85 % менше, ніж за 29.05.2013 року (342,04 тис. м3 води).

Фізична площа на 29.05.2014 року склала 175 га, що на 78 % менше, ніж за 29.05.2013 року (775 га).

Гектарополіви на 29.05.2014 року склали 175 гащо на 80% менше, ніж за 29.05.2013 року (855 га).

У поливі задіяні 10 насосних станцій, з них 9 зрошувальних і 1 дренажна.

Служба водокористування

29 травня 2014 р.  

 

Щодо поливу в 2014 році.

Станом на 09.04.2014 року з водокористувачами підписан 21 договір про надання послуг з подачі води на полив зрошуваних земель на площі 5836 га, зокрема:

- Болградський район – 8 договорів на площу 3291 га;

- Ренійський район – 13 договорів на площу 2545 га.

Плановий забір води з джерел зрошення складає 11517,6 тис. м3, у т. ч. держсистеми – 11061,9 тис. м3. Плановий прогноз подачі води в точку виділу водокористувачам становить 9376,3 тис. м3, у т. ч. держсистеми – 8920,6 тис. м3.

Прогнозна площа поливу крапельним зрошенням на 2014 рік складає 1446 га, у тому числі Болградський район –1039 га, Ренійський район 407 га.

Служба водокористування

16 квітня 2014 р

 

Перелік документів,

що надаються до договору про надання послуг на подачу

води для поливу зрошуваних земель у 2014 році.

За 10 діб до початку поливного періоду надати Виконавцю ІІ:

- копію правовстановлюючих документів на право власності (користування) землею, яка планується під зрошення;

- копію угоди з власником внутрішньогосподарської зрошувальної мережі на її  використання та акт готовності цієї мережі і поливної техніки до проведення поливів;

- дозвіл на спецводокористування на зрошення. 

- дозвіл на спецводокористування на скид дренажних вод (при наявності дренажної мережі);

- помісячну розбивку ліміту поливу сільськогосподарських культур, погоджену зі службою водокористування (відділом водних ресурсів) Виконавця ІІ;

- копію наказу про призначення працівника, відповідального за подачу заявок на подачу води, складання актів про надання послуг з подачі води та обсягів використаної електроенергії, передачі оперативної інформації щодо политих площ і роботи дощувальних машин, із зразком його підпису;

- при наявності декількох водокористувачів із одної точки водовиділу надати договір між ними щодо порядку внутрішньосистемного водорозподілу і оплати послуг .

довідку  гідрогеолого - меліоративної служби щодо фактичного гідромеліоративного стану ділянок зрошуваних земель і умов їх поливу;

- інші документи в разі необхідності. 

Служба водокористування

14 березня 2014 р.

 

Про підписання протоколів про наміри.

 Станом на 11 лютого 2014 року Болградським МУВГ підписано 21 протокол про наміри з господарствами-водокористувачами на площу 6538 га, у тому числі: по Болградському району 8 одиниць на загальну площу 3997 га і по Ренійському району 13 одиниць на площу 2541 га.

У даний час спільно з сільськими радами ведеться робота щодо можливості передачі внутрішньогосподарських зрошувальних систем з комунальної до державної власності.

 Служба водокористування

12 лютого 2014 р 

 

Інформація про зрошення.

За поливний період 2013 року перекачено 5014,13 тис. м3 води, що на 19 % більше, ніж за поливний період 2012 року.

Водозабір за поливний період 2013 року склав 3457,38 тис. м3, що на 23% більше, ніж за поливний період 2012 року (мале зрошення 153,0 тис. м3), подано води споживачам 2255,846 тис. м3, що на 22% більше, ніж за поливний період 2012 року (у т. ч. мале зрошення 153,0 тис. м3).

Фізична площа за поливний період 2013 року склала 2407 га, що на 16% більше, ніж за поливний період 2012 року.

Гектарополіви за поливний період 2013 року склали 6028 гащо на 20% більше, ніж за поливний період 2012 року.

   У поливі задіяні 16 насосних станцій, з них 14 зрошувальних і 2 дренажні.  

 

Інформація про зрошення.

За 9 місяців 2013 року перекачено 4939,79 тис. м3 води, що на 18% більше, ніж за 9 місяців 2012 року.

Водозабір за 9 місяців 2013 року склав 3413,52 тис. м3, що на 22% більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року (мале зрошення - 153,0 тис. м3), подано води споживачам – 2222,87 тис. м3, що на 21% більше  минулорічного показника (у т. ч мале зрошення – 153,0 тис. м3).

Фізична площа за 9 місяців 2013 року склала 2392 га, що на 16% більше, ніж за 9 місяців 2012 року.

Гектарополіви за 9 місяців 2013 року склали 5980 гащо на 19% більше, ніж за 9 місяців 2012 року.

У поливі задіяні 16 насосних станцій, з них 14 зрошувальних і 2 дренажні.

  

Інформація про зрошення.

За перше півріччя 2013 року перекачено 2642,71 тис. м3 води (по Болградському району – 1149,04 тис. м3, по Ренійському району – 1493,67 тис. м3).

Водозабір склав 1671,45 тис.м3 (мале зрошення-46,0 тис.м3), подано води споживачам – 1034,92 тис.м3, у т.ч мале зрошення – 46 тис.м3

Фізична площа склала 1621 га (Болградський район – 1158 га; Ренійський район - 463 га).

Гектарополіви склали 2733 га, (Болградський район – 1898 га; Ренійський район - 835 га).

У поливі задіяні 13 насосних станцій (Болградський район – 5 од.; Ренійський район –  8 од.) 

  

Перечень документов, необходимых для заключения договоров о предоставлении услуг по подаче воды для полива орошаемых земель на 2013 год

 - копия правоустанавливающих документов на право собственности (пользование) землей, которая планируется под орошение;

- копия соглашения с владельцем|собственником| внутрихозяйственной оросительной сети на ее  использование|употребление| и акт готовности этой сети и поливной|поливной| техники к|до| проведению поливов;

- разрешение на спецводопользование и сброс дренажных вод (при наличии дренажной сети);

- помесячная разбивка лимита полива сельскохозяйственных культур, согласованная с отделом водопользования (отделом водных ресурсов);

- структура поливных|поливных| площадей под план полива;

- копия приказа о назначении работника, ответственного за подачу заявок на подачу воды, составление|сдает| актов о предоставлении услуг по подаче воды и объемов использованной электроэнергии, передаче оперативной информации, относительно|касательно| политых площадей и работы дождевальных машин, с образцом его подписи;

- при наличии нескольких водопользователей из одной точки водовыдела, предоставить договор между ними относительно порядка внутрисистемного водораспределения и оплаты услуг, о назначении работника, ответственного за подачу заявок на подачу воды, составления актов, о предоставлении услуг по подаче воды и объемов использованной электроэнергии, передачи оперативной информации, относительно политых площадей и работы дождевальных машин, с образцом его подписи;

- справка  гидрогеолого| - мелиоративной службы относительно|касательно| фактического гидромелиоративного состояния|стана| участков орошаемых земель и условий их полива;

- другие документы в случае необходимости.

 

 Інформація про зрошення. 

Болградським МУВГ в 2012 році було заключено 20 договорів на площу поливу 5845 га. Прогнозна площа поливу склала 3682 га поБолградському району і 2163 га по Ренійському району (8 договорів). Згідно укладеним договорам в поливному сезоні планувалося задіювати наступну дощувальну техніку:

Болградський район - ДФ-120 «Дніпро» - 1 шт., «Фрегат» – 1 шт., ДДА-100 МА - 4 шт., інші, - 5 шт.;

Ренійський район – ДФ-120 «Дніпро» - 2 шт., «Фрегат» - 2 шт., ДКШ-64 «Волжанка» - 9 шт., інші – 3 шт.

Станом на 04.09.2012 роки полито1976 га фізичної площі, виконано 4591 га/полива. Водозабір з джерел зрошування склав 2555,77 тис. м3, зокрема мале зрошування – 293 тис. м3. Подано в точку виділу 1647,99 тис. м3., з них мале зрошування – 293 тис. м3.

Недостатність дощувальної техніки і потреба в максимальному використанні поливної води змусило водокористувачів ширше використовувати системи краплинного зрошування. Так цього року було введено в експлуатацію краплинне зрошування на площі 47 га(РАВК «Ялпуг» Болградського району) для поливу кукурудзи. Його застосування, враховуючи погодні  умови поточного року, довело його ефективність. Прогнозована врожайність складе не менше 100 ц/га.

Проте, непередбачені погодні умови (шквалисті вітри, сильний град) пошкодили місцями сільгоспкультури на землях, що поливалися,що позначилося на врожайності. 

   

Інформація про зрошення.

 Болградським МУВГ в 2012 році було заключено 20 договорів на площу поливу 5845 га. Прогнозна площа поливу склала 3682 га поБолградському району і 2163 га по Ренійському району (8 договорів). Згідно укладеним договорам в поливному сезоні планувалося задіювати наступну дощувальну техніку:

Болградський район - ДФ-120 «Дніпро» - 1 шт., «Фрегат» – 1 шт., ДДА-100 МА - 4 шт., інші, - 5 шт.;

Ренійський район – ДФ-120 «Дніпро» - 2 шт., «Фрегат» - 2 шт., ДКШ-64 «Волжанка» - 9 шт., інші – 3 шт.

Станом на 04.09.2012 роки полито1976 га фізичної площі, виконано 4591 га/полива. Водозабір з джерел зрошування склав 2555,77 тис. м3, зокрема мале зрошування – 293 тис. м3. Подано в точку виділу 1647,99 тис. м3., з них мале зрошування – 293 тис. м3.

Недостатність дощувальної техніки і потреба в максимальному використанні поливної води змусило водокористувачів ширше використовувати системи краплинного зрошування. Так цього року було введено в експлуатацію краплинне зрошування на площі 47 га(РАВК «Ялпуг» Болградського району) для поливу кукурудзи. Його застосування, враховуючи погодні  умови поточного року, довело його ефективність. Прогнозована врожайність складе не менше 100 ц/га.

Проте, непередбачені погодні умови (шквалисті вітри, сильний град) пошкодили місцями сільгоспкультури на землях, що поливалися,що позначилося на врожайності.   

 

Інформація

про зрошення у Болградському і Ренійському районах у 2012 р.

Станом на 09.07.2012 р. по Болградському МУВГ перекачено 1931,82 тис. м3 води, з них на поповнення Дандорського ставка 137,84 тис. м3 води, подача в крапку виділу 787,97 тис. м3 води і захист сільгоспугідь від підтоплення тис. м3 води.

Полито 1205 гектарів| фізичної площі|майдану|, виконано 1989 гектарополивів|.

Інтенсивно ведеться полив в ВАТ «Агропрайм Холдинг» - 100 гектарів| технічних культур дощувальними машинами Valley|, РАВК «Ялпуг» краплинним зрошуванням 47 гектарів| кукурудзи на зерно, яка в даний час|нині| досягла висоти більше 2,5 метрів.

Для економії електроенергії і водних ресурсів по заявках водоспоживачів встановлені багатотарифні лічильники електроенергії і розмінні насоси.

У поливному сезоні 2012 року задіяні 14 зрошувальних насосних станцій, зокрема відновлені НС Долинськой ЗС, здійснюючі забір|забір| і подачу води на краплинне зрошування виноградників ВАТ «Придунайський» площею|майданом| 110 гектарів|.

   

ІНФОРМАЦІЯ

про зрошення у Болградському і Ренійському районах у 2011р.

            У зоні обслуговування Болградського МУВГ числиться 21198 га зрошуваних земель:

 Ренійський р-н – 13301 га; Болградський р-н – 7897 га

 Для подачі води на зрошення служать 27 зрошувальних станцій, з них на даний момент технічно справні 23 насосні станції.

         Для захисту сільськогосподарських угіддь від підтопления на площі 2596 га служать 6 дренажних насосних станцій. Забір води на зрошування здійснюється з озера Ялпуг, Кагул, Банівського водосховища, Дандорського ставка, грунтовими водами ставків і водосховищ.

         З господарствами у 2011 році заключено 28 договорів про надання послуг з подачі води на полив сільськогосподарських культур на площі 6002,93 га, у тому числі: Болградський район – 14 шт. на площі 3826,93 га та Ренійський район – 14 шт. на площі 2126 га. Згідно підписаних договорів були задіяні в поливі 2011 року з 16 державних систем 7 систем (Болградський район – Ялпугська, Криничненська; Ренійський район – Котловинська, Нагірнянська, Костянтинівська, Хаджейська, Долинська).

       Станом на 1.01.2012 року перекачено 6681,90 тис. м3 води, подано в точку виділу 1377,19 тис. м3. Полито 1755 га фізичної площі (  125,7  %), виконано 3419 гаполива. У Болградському районі полито 725 га фізплощі, виконано 1051 гаполива в зоні держсистеми. Мале зрошення (ДПДГ ім. О.В. Суворова з оз. Ялпуг) 20 га фізплощі. У Ренійськом районі полито у зоні держсистеми 1010 га, виконано 2045 гаполива.

        За даними опадомірів Болградського МУВГ, з початку 2011 року, станом на 1.01.2012 в Болградському районі випало – 297,3 мм опадів та  в Ренійському районі – 275,3 мм. Середня багаторічна річна норма опадів складає - 456 мм. Дана кількість опадів свідчить, що сільськогосподарські культури були недостатньо забезпечені водним режимом в період їх розвитку.

        Рівні води за даними Дунайського басейнового управління водних ресурсів за станом на 01.01.2012 роки складають:

озеро Ялпуг – 1,71 м Балтійської системи (далі - мБс) (рівень НПУ – 2,8 мБс)

озеро Кагул – 2,81 м мБс (рівень НПУ – 3,5 мБс)

-Дандорський ставок – 3,49 мБс, ( рівень УМО - 4,0 м ).

           Полив сільгоспкультур здійснювався дощувальними машинами ДФ-120 (Дніпро), ДДА-100МА, КІ-50 (приватники), Валлей, Фрегат, Примус, ДДН-70, ДДН-100. На площі 242 га полив здійснювався краплинним зрошуванням.

У Болградському районі числится 7897 га зрошуваних земель, що складає 6 % від площі сільгоспугіддь району. Джерелами зрошения являються озера Ялпуг, Катлабух від Измаїльського УВГ, ставки та водосховища. Зрошувані землі розташовані на 4 державних зрошувальних системах площею 7536 га та на ділянках малого зрошення площею 361 га. Протяжність зрошувальної мережі складає 186,741 км. закрытого типу, протяжність державної мережі42,051 км, з них 7,2 км відкрита (МК ЯЗС, МК-1 КЗС).

На другий рік утворення  Болградського управління зрошуваних систем (1989 г.) в Болградському районі було полито 7897 га зрошуваних земель, що складає 100% від наявності. За останні десять років спостерігається тенденція до зменьшення площі поливу (див.таблицю 1)

                                                                                                Таблиця 1

№ п/п

Рік

Площа

 поливу, га

Процент

від наявності

зрошуваних

 земель району,

%

1

2000

1167

15

2

2001

671

8,5

3

2002

1932

24,5

4

2003

1903

24

5

2004

640

8

6

2005

670

8,5

7

2006

1246

16

8

2007

2323

29

9

2008

1228

16

10

2009

2032

26

11

2010

642

8

12

2011

725

9,2

 

По проектним даним, для поливу всієї площі зрошуваних земель району, необхідно 128 одиниць дощувальних машин. За даними ЦСУ  на 01.02.2012 року в Болградському районі на балансі господарств числиться 29 одиниць, з них справных 12 одиниць. Дана кількість  справних дощувальних машин здатне у 2012 році здійснити  полив на площі не більше 1200 га, що складає 15 % від наявності зрошуваних земель.

Зниження поливу сільгоспугіддь на зрошуваних землях пов'язано з несправністю дощувальних машин та внутрішньогосподарської мережі, посівом на зрошуванихх землях технічних культур, які  практично не потребують зрошения (в частності рапсу). Також в багатьох господарствах відсутні спеціалісти по меліорації. Відсутність  заводів переробки призвело до зниженню площ посівів овочевих культур.

Багато господарств , які мають  площі зрошуваних земель більше 400 га не здійснюють полив сільгоспкультур на них більше 10 років : (див.табл. 2)

Таблиця 2

№ п/п

Назва

господарства

Зрошувана

система

Площа,га

Останній рік поливу

Площа поливу, га

Процент від наявності зрош.земель в хозяйстве

1

СВК «Владичень»

Міжрайонна

306

1998 рік

59

8 %

Виноградівська

426

1996 рік

206

28 %

Всього по господарству:

732

 

 

 

2

ПСП «Колос», ПСП «Герюш»

Виноградівська

1256

2000 рік

41

3,3 %

Всього по господарству:

1256

 

 

 

3

СВК «Банновка»

Баннівська

534

1996 рік

213

40%

Всього по господарству:

534

 

 

 

4

ПСП «Агропродукт»

Баннівська

697

1999 рік

139

15%

Криничненська

250

2000 рік

39

4%

Всього по господарству:

947

 

 

 

Для розвитку виробництва на зрошуваних землях було прийнято постанову Кабінета Міністрів України № 412 від 02.06.2005 року «Про фінансову підтримку продукції  рослинництва на зрошуваних землях».

Згідно даної постанови господарстам-водокористувачам виплачувалася компенсація за электроэнергію та паливо витрачені на полив сільгоспкультур. В 2008 році господарствам Болградського району була виплачена компенсація в сумі 361,866 тис.грн (100% від затрачених коштів), у 2009 році – 97,986 тис.грн (50 %), 2010 році – 49,53 тис.грн (50 %), 2011 році (0%) – компенсація зовсім не виплачувалася.

За останні роки в Болградському районі почали застосовувати системи краплинного зрошення. Так за останні три роки  краплинне зрошення (на загальній площі – 404 га) застосували слідуючі господарства Болградського району: ДПДГ ім.Суворова- 128 га НС «Болград», 180 га – мале зрошення), СФГ «Статус» - 20 га НС «Болград», ТОВ «Вінхол-Оксамитне» - 56,63 га НС «Болград», СП «Агро-Нива» ТОВ – 19,3 га НС «Болград».

       Система краплинного зрошення дозволяє знизити поливну норму та при цьому отримати стабільний приріст урожаю. У 2011 році на краплинному зрошенні була отримана урожайність винограду 37 ц/га, на богарі 31 ц/га. У 2012 році додатково планується ввести в эксплуатацію 98 га ТОВ «Агротранс» (НС «Болград»)  краплинного зрошення, видані технічні умови на підключення краплинного зрошення на площі 304 га. 

Зрошувальні системи Болградского МУВГ

 Болградський район: 

Ялпугська ЗС – 1639 га 
Криничненська ЗС – 1945 га 
Виноградівська ЗС – 1682 га 
Баннівська ЗС – 1231 га 
НС Ворошилова – 277 га 
НС Болград – 140,9 га 
НС - ЗКП Баннівка – 315 га 
Міжрайонна ЗС -306 га 
Мале зрошення – 361 га 
Ренійський район:
Міжрайонна ЗС – 572 га
Котловинська ЗС – 781 га
Новосільська ЗС – 1572 га
Нагірнянська ЗС – 1203 га
Константинівська ЗС – 1591 га
Хаджейська ЗС – 1041 га
Орловська ЗС – 1820 га
Придунайська ЗС – 934 га
Чуднівська ЗС – 383 га
Ренійська ЗС – 818 га
Кагульська ЗС – 459,8 га
Долинська ЗС – 1146,3 га
Мале зрошення – 1020 га