Основні завдання
    Основними завданнями Управління є:

1. Реалізація в межах своєї діяльності державної політики щодо розвитку водного господарства та меліорації земель, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів здійснення у водогосподарському комплексі Болградського та Ренійського районів Одеської області  єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки і техніки, передового досвіду роботи.

2. В межах своєї діяльності забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах.

3. Організація експлуатації водогосподарських споруд та державних меліоративних систем міжгосподарського значення, проведення на договірних засадах технічного обслуговування внутрішньогосподарських меліоративних систем та подачі води на зрошення (зволоження, осушення), виконання поточних і капітальних ремонтів міжгосподарських меліоративних мереж  та водогосподарських об'єктів.

4. Проведення заходів щодо попередження шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків, організація безаварійного пропуску повені на об'єктах Управління, участь у розробці та забезпеченні заходів щодо захисту населених пунктів і сільгоспугідь від затоплення та підтоплення.

2.1.5. Раціональне використання бюджетних коштів на експлуатацію та капітальних вкладень, що спрямовуються на меліорацію земель, реконструкцію і технічне удосконалення діючих систем, розвиток виробничих баз та інші водогосподарські об’єкти.

2.1.6. Проведення на регіональному рівні оцінки, прогнозу щодо поліпшення меліоративного стану зрошуваних, осушуваних і прилеглих до них земель, підтоплення сільських населених пунктів та надання з цих питань рекомендацій місцевим державним адміністраціям.