Структура управління

Служба водних об'єктів та техногенно-екологічної безпеки

Провідний інженер з використання водних ресурсів Бордєєва Олена Костянтинівна, телефон 04846-4-53-00, електронна адреса: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Основні завдання:

- реалізація в межах своєї компетенції державної політики щодо розвитку водного господарства, збереження та відтворення поверхневих водних ресурсів;

- в межах своєї компетенції визначення потреби населення і галузей економіки у водних ресурсах, розроблення пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства;

- ведення державного обліку водокористування по формі держстатзвітності 2-ТП (водгосп) та державного водного кадастру в межах Болградського та Ренійського районів Одеської області, здійснення аналізу та узагальнення даних державного обліку водокористування по басейну річки Дунай по Болградському та Ренійському районах  Одеської області;

- аналіз інформації про якісний та кількісний склад використаних водних ресурсів Болградського та Ренійського районів Одеської області, сплати за використання водних ресурсів;

- здійснення заходів щодо екологічного оздоровлення річок, спостереження за станом водних об’єктів, гідротехнічних споруд та дотриманням режимів роботи водосховища;

- у межах своєї компетенції прийняття участі у розробці заходів щодо забезпечення безаварійного пропуску повені та паводка на об’єктах управління. 

Служба водокористування

Провідний інженер Цоєв Анатолій Іванович, телефон 04846-4-23-68, електронна адреса: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Основні завдання:

- забезпечення виконання рішень, пов'язаних з наданням послуг з подачі води на зрошення земель та веденням облiку води на мiжгосподарських каналах та комерційних точках видiлу;

- розробка програм, спрямованих на високоефективне використання меліративних земель;

- розробка перспективних та річних планів гідрометричних робіт;

- участь у складанні кадастру меліоративного стану зрошуваних та осушених земель;

- участь в складанні заходів з підготовки до поливного сезону, здійснення контролю за їх виконанням;

- аналіз використання зрошуваних земель та одержання врожайності сільськогосподарських культур;

- здiйснювати контроль забезпечення своєчасної подачi води в  комерцiйнi точки видiлу водоспоживачам, вiдповiдно до укладених договорiв про надання послуг з подачi – прийомки води мiж управлiнням i водоспоживачами, достовiрнiстю iнших первинних документiв в умовах платного водоспоживання. 

Служба механізації та управління інфраструктурою

Головний механік Семенніков Олександр Павлович, телефон 04846-4-23-68, електронна адреса: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Основні завдання:

- забезпечення виконання рішень і постанов вищестоящих організацій, планів, наказів і розпоряджень Держводагентства та Облводресурсів, пов’язаних  з  ремонтними  роботами  на  меліоративних  системах та  технічним обслуговуванням  зрошувальних  систем;

- розробка  перспективних  та  річних  планів  проведення  ремонтних  робіт  меліоративних  систем, що експлуатуються;

- забезпечення своєчасної підготовки меліоративних систем до поливного сезону та пропуску паводків, проведення  заходів  щодо запобігання та усунення аварій;

- здійснення оперативного керівництва виконання робіт з ремонту та технічному обслуговуванні водогосподарських споруд і меліоративних систем, які знаходяться на балансі управління.

- забезпечення безперебійної та технічно правильної експлуатації і надійної роботи техніки, утримання в робочому стані та її належне збереження;

- організація роботи по обліку наявності та руху техніки, складання та оформлення технічної та звітної документації;

- організація міжремонтного обслуговування, своєчасного та якісного ремонту і модернізації техніки, забезпечення раціонального використання матеріалів для ремонтних робіт;

- організація проведення інвентаризації виробничих та основних фондів, визначення застарілої техніки та об’єктів, які потребують ремонту та встановлення черговості виконання ремонтних робіт.   

Відділ енергоефективності

Начальник відділу - Хайдарли Людмила Сергіївна, телефон 04846-4-23-68, електронна адреса: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Основні завдання:

- забезпечення ефективного використання енергетичних установок та насосно-силового обладнання;

- планування та контроль за використанням енергоносіїв;

- впровадження нового обладнання і технологій;

- здійснення контролю роботи насосно-силового обладнання з метою забезпечення енергозберігаючих режимів;

- ведення первинної документації про роботу насосних станцій;

- забезпечення єдності вимірювань приборами контролю та обліку. 

Служба бухгалтерського обліку та звітності

Головний бухгалтер Мітєва Тетяна В'ячеславівна, телефон 04846-4-23-68, електронна адреса: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Основні завдання:

- ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складення звітності;

- відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображання операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

- забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів. 

Служба з охорони праці

Провідний інженер з охорони праці Куртєв Михайло Миколайович, телефон 04846-4-23-68, електронна адреса: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Основні завдання:

- розроблення ефективної системи управління охороною праці, сприяння удосконаленню діяльності в цьому напрямку кожної посадової особи;

 проведення оперативно-методичного керівництва всієї роботи з охорони праці;

- складання разом з керівниками служб комплексних заходів по досягненню  встановлених  нормативів  безпеки, гігієни праці і виробничого середовища;

- проводення для працюючих вступного інструктажу з охорони праці і пожежної безпеки;

- забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними документами з охорони праці. 

Головний економіст 

Бельтек Олександр Федорович, телефон 04846-4-23-68, електронна адреса: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Основні завдання:

- здійснення контролю за цільовим, раціональним та ефективним використанням виділених із загального фонду та отриманих за спеціальним фондом коштів, за освоєнням фонду заробітної плати, дотриманням штатно-кошторисної дисципліни;

- розроблення перспективних і поточних планів підрозділів, проекту бюджету по загальному і спеціальному фондах, при зміні планів своєчасне коректування планів, положень про оплату праці і преміювання;

- складання планово-економічної звітності на основі достовірних первинних документів і своєчасне її надання у встановлений термін у затвердженому обсязі.  

Провідний інженер з підготовки кадрів

Кара Галина Вікторівна, телефон 04846-4-23-68, електронна адреса: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Основні завдання:

- організація  проведення атестації робочих місць за умовами праці та контроль правильності обґрунтування пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці;

- прийняття участі в організації підвищення кваліфікації спеціалістів, зарахованих до кадрового резерву на заміщення посад облводресурсів;

- забезпечення  виробництва  кваліфікованими працівниками, шляхом здійснення взаємозв’язків із закладами освіти з питань підготовки та перепідготовки спеціалістів і робітничих кадрів;

- удосконалення форм та методів роботи, які забезпечують трудове та моральне виховання усіх категорій робітників. 

Юристконсульт

Ярцева Діана Володимирівна 

Криничненська експлуатаційна дільниця

Начальник дільниці Драгнєв Дмитро Семенович, телефон 04846-4-42-51, електронна адреса: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Ренійська експлуатаційна дільниця

Начальник дільниці Рулевський Микола Андрійович, телефон 04840-3-14-00, електронна адреса: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Ренійська дільниця Дунайських споруд

Начальник дільниці Песку Андрій Стельянович, електронна адреса: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script