Водні ресурси

Водний фонд

Водний фонд Болградського району складає 5167 га, в т.ч. озеро Ялпуг на території района - 3854 га, загальна площа озера Ялпуг складає 16000 га - найбільше на Україні природне прісноводе озеро. Озеро Ялпуг є єдиним джерелом питного водопостачання жителів міста Болграда. По території Болградського району протікають 5 малих річок: річка Ялпуг, річка Карасулак, річки Великої Катлабуг і Малий Катлабуг, річка Ташбунар. Загальна протяжність малих річок і струмків на території района сскладає 328 км, полоща річок 370 га. Всі малі ріки району маловодні, більшість з них улітку пересихають. Живлення рік в основному снігове: під час весняної повені проходить близько 80% річкового стоку. Фахівці інженерно-технічного складу Болградського МУВГ проводять роботи по догляду за річками та іншими водними об’єктами, які розташовані в зоні діяльності управління, відповідно до ВНД 33-5.5-08-2001 «Річки. Виконання робіт по догляду». Проводиться обстеження річок відповідними фахівцями 4 рази на рік (в осінній період до початку повені, по завершенню повені в меженний період). За результатами обстежень складаються рекомендації органам місцевого самоврядування та виконавчої влади щодо необхідності виконання заходів відродження водотоків та водойм. Для забезпечення господарських і питних потреб населення у Болградському районі є 49 артезіанських свердловин, 241 шахтних колодязів загального користування і 11 каптажів. Усі водні об'єкти є об'єктами загальнодержавного значення. Водний фонд Ренійського районк складає 32505 га, у т.ч. річка Дунай - 1647 га, а також озера Ялпуг - 10880га, Кугурлуй - 8200га, Кагул - 9173га, Картал-Дербент. Для забезпечення господарських та питних потреб населення району існують 58 артезіанських свердловин. Згідно статті 51 Водного Кодексу України орендодавцями водних об'єктів місцевого значення є обласні ради, а загальнодержавного значення - Кабінет Міністрів України і місцеві державні адміністрації. Використовування вод здійснюється у порядку загального і спеціального водокористування. Всі водні ресурси згідно ст. 24 і 25 Водного Кодексу України підлягають державному обліку. Болградське МУВГ забезпечує організацію та ведення кількісних показників використання водних ресурсів підприємствами Ренійського і Болградського районів шляхом збору державної статистичної звітності 2-ТП (водгосп). Державний облік, аналіз стану водокористування здійснюється шляхом надання водокористувачами звітів водокористування до Болградського МУВГ по встановленій формі 2-ТП (водхоз). Станом на 05.10.2009р. на обліку Болградського МУВГ знаходиться та звітують за формою 2ТП (водгосп) 76 водокористувачів. Згідно аналізу забору води за цією формою станом на 05 жовтня 2009р. підприємствами Ренійського та Болградського районів було забрано майже 8,2 млн. м3 прісної води. Узагальнені дані річної звітності 2ТП (водгосп) по Болградському та Ренийському районах надаються до обловдгоспу в Одеськой області, Держуправлінню охорони навколишнього природного середовища в Одеській області та Держуправлінню статистики. На відділ водних ресурсів БМУВГ покладений державний контроль використовування, охорони від забруднення і засмічення водних джерел, відтворення водних ресурсів, ведення державного обліку і звітності забору і використовування води на території Болградського і Ренійського районів. Відділ водних ресурсів в своїй практичній роботі керується Водним Кодексом України, Кодексом України Про адміністративні правопорушення, ухвалами Кабінету Міністрів, що стосуються водних ресурсів, наказами Держводагентства і Облводресурсів та іншими нормативними документами, що стосуються водних відносин. Відділ водних ресурсів працює в тісному контакті з районними радами, відділами райдержадміністрації, прокуратурою, податковими інспекціями Болградського і Ренійського районів.  
vodni_resursi_m.jpg
     

Проведение  инвентаризации  на  водных  объектах Болградского и  Ренийского районов.

В Болградском районе находятся 24 водных объекта. Общее количество гидросооружений на них 71 единица. В удовлетворительном состоянии находятся 66 ГТС, что составляет 93% от общего количества, 5 единиц находятся в неудовлетворительном состоянии. 68 единиц ГТС района имеют владельца (находятся в аренде или на балансе с/с, г/с). 3 единицы ГТС на территории района остаются бесхозными. В Ренийском районе находятся 4 водных объекта. Общее количество гидросооружений на них 145 единиц. На водохранилищах Кагул, Картал, Ялпуг-Кугурлуй ГТС (16 ед.) находятся на балансе Дунайского БУВР. 13 гидросооружений находятся в удовлетворительном состоянии, 3 гидросооружения - в неудовлетворительном состоянии (на в-ще Кагул шлюзы «Орловский» и «Викета» нуждаются в капитальном ремонте, на в-ще Картал нуждается в расчистке канал «Лузарса»). 129 единиц ГТС находятся на балансе Картальского прудового хозяйства «АКВА». Состояние этих ГТС удовлетворительно. На водных объектах Ренийского района бесхозных ГТС не выявлено. Таким образом количество ГТС на прудах водохранилищах Ренийского района - 145 од. В удовлетворительном состоянии находятся 142 ГТС, что составляет 98 % от общего количества ГТС, бесхозяйственных ГТС не обнаружено. 1.2. Проведена работа по благоустройству истоков малых рек Большой и Малый Катлабуг на территориях Новотрояновской и Олександровских сельских советов с привлечением общественности сёл и путём расчистки истоков малых рек, высадки деревьев и кустов. 1.3. Проведена инвентаризация природных источников на территории Болградского и Ренийского районов. 1.4. Проведен детальный анализ состояния и использования каждого водного объектапо бассейновому принципу. 1.5. Проведён анализ вынесения на местности границ прибрежных защитных полос за разработанными водопользователями проектами землеустройства. 1.6. Во исполнение п. 17 приказа проведена работа по контролю за состоянием ПЗС водних объектов на териториях Банновского, Криничненского, Виноградовского, Котловинского, Червоноармейского сельских советов. В ходе проведения обследований установлено, что хозяйственная деятельность вопреки действующему законодательству и проведение работ без соответствующих разрешительных документов не производится. Следов загрязнения и засорения ПЗП не обнаружено.

 

 Гідрографічна мережа. Характеристика поверхневого стоку, підземні води.

Постійні водотоки Болградського та Ренійського районів розподіляються по басейну річки Дунай. Території Болградського та Ренійського районів тяжіють  до річки Дунай та мають значні запаси води.

Статус водних об`єктів визначається згідно зі статтею 5 Водного кодексу України та відповідно формування водних об`єктів за басейновим принципом усі водні об`єкти розташовані у зоні діяльності Болградського МУВГ  мають статус загальнодержавного значення та відносяться до басейну ріки Дунай.

Відповідно до вищевказаних документів Болградським МУВГ була проведена інвентаризація водних об’єктів загальнодержавного значення. За даними інвентаризації на території Болградського та Ренійського районів усі водні об`єкти мають статус загальнодержавного значення.

На території Болградського району протікають п`ять малих річок, а також знаходяться одинадцять балок, вершина озера Ялпуг, 14 ставків та 8 водосховищ.

На території Ренійського району знаходяться озера - Кагул, Ялпуг, Кугурлуй, Кацель, Дербент.

Для забезпечення господарських і питних потреб населення в Болградському районі є 63 артезіанських свердловин, 241 шахтний колодязів загального користування і 11 каптажів, у Ренійському районі є 78 артезіанських свердловин. Інформація про наявність артезіанських свердловин надається у додатку № 1.1.

Запаси поверхневих та підземних вод використовуються для потреб господарсько-питного водопостачання, зрошення, промислового та сільськогосподарського виробництва.

Річки.                    

На території Болградського району протікають 1 середня та 5 малих річки:

річка Ялпуг (середня) - 12,5 км, річка Великий Катлабух - 42,5 км, річка Карасулак - 37,5 км, річка Малий Катлабух - 39,0 км, річка Ташбунар - 24,7 км, річка Кіргіж-Китай – 17,8 км.

Річка Ялпуг впадає в озеро Ялпуг. Відноситься до басейну р. Дунай. Бере початок на південних схилах Центральномолдавської височини біля с. Жавгур. В горішній частині тече Бесарабською височиною, в долині - Причорноморською низовиною. Тече по теріторії Болградського району Одеської області. Норма стоку малої річки Ялпуг на рік складає 35,1 млн. м³. Загальна довжина 114 км. Площа водозбірного бассейну 3280 км². Похил 1,1 м/км. Долина у верхів'ях каньйоноподібна, у пониззі завширшки 3,5-4 км. Заплава шириною 0,5-1,5 км, у нижній течії заболочена. Річище ізвилисте, влітку пересихає. Довжина річки Ялпуг на території Болградського району 12,5 км.

Річка Великий Катлабух впадає в озеро Катлабух. Відноситься до басейну р. Дунай.  Загальна довжина 48 км. Площа водозбірного басейну 534 км². Похил 2,6 м/км. Річище помірнозвивисте. Розташована річка на територіях Болградського та Ізмаїльського районів. Довжина річки Великий Катлабух  на території Болградського району 42,5 км. Площа водозбірного басейну 464,9 км2.

Річка Малий Катлабух є лівою притокою річки Великий Катлабух та впадає в озеро Катлабух. Відноситься до басейну р. Дунай. Довжина 43 км. Площа водозбірного басейну 235 км². Похил 2,2 м/км. Долина симетрична, завширшки 2-3 км. Долина у верхів’ї розчленована ярами. Заплава шириною 300—500 м. Розташована річка на територіях Болградського та Ізмаїльського районів. Довжина річки Малий Катлабух на території Болградського району 39,0 км. Площа водозбірного басейну 213,1 км2.

Річка Карасулак розташована на території Болградського району Одеської області і впадає в озеро Ялпуг. Відноситься до басейну р. Дунай. Довжина річки Карасулак – 37,5 км. Похил-6,6 м/км. Долина завширшки 1 км. Площа водозбірного басейну 54 км2.  Норма стоку  річки Карасулак – 1,74 млн. м³.

Річка Ташбунар розташована на території Болградського та Ізмаїльського районів, впадає в озеро Катлабух. Відноситься до басейну р. Дунай. Загальна довжина 43 км. Площа водозбірного басейну 281 км². Похил 2,2 м/км. Долина трапецієвидна з пологими схилами, завширшки 1,5 км. Заплава шириною 300—400 м. Річище звивисте, на відрізку 20 км розчищене і спрямоване. На території Болградського району довжина річки 24,7 км. Площа водозбірного басейну 161,4 км2.

На території Болградського району розташовані наступні струмки-балки:

- Пержейська - довжина у межах району 9,5 км, впадає у річку Кіргіж-Китай;

- Козман-Кула - довжина у межах району 8,3 км, впадає у річку Кіргіж-Китай;

- Вайсальська - довжина у межах району 8 км, впадає у річку Великий Катлабух;

- Пандаклійська - довжина у межах району 12,5 км, впадає у річку Великий Катлабух;

- Видільна - довжина у межах району 9,0 км, впадає у річку Великий Катлабух;

- Дольбануто - довжина у межах району 9,3 км, впадає у річку Великий Катлабух;

- Черкеська - довжина у межах району 12,0 км, впадає у річку Ташбунар;

- Тараклія - довжина у межах району 6,5 км, впадає у річку Лунгуца;

- Чатал - довжина у межах району 9,0 км, впадає у річку Карасулак;

- Минзул - довжина у межах району 9,3 км, впадає у озеро Ялпуг;

- Катрибуцянка - довжина у межах району 8,5 км, впадає у озеро Ялпуг.

У межах кордону Ренійського району тече ріка Дунай - 45 км , водозабірна площа - 1647 га.                                                                   

Придунайські озера.

На території Болградського району  розташована прісноводне озеро Ялпуг. Ялпуг - озеро лиманного типу, найбільше природне озеро в Україні. Територіально розташоване у Болградському, Ізмаїльському i Ренійському районах Одеської області. Площа озера Ялпуг на території  Болградського району3854 га. У південній частині Ялпуг протокою сполучений з озером Кугурлуй; у найвужчому місці протоки в 70-х роках минулого століття споруджено дамбу з мостом в середній частині, по якій прокладено дорогу Ізмаїл - Рені. Після прокладки дамби водообмін між озерами Ялпуг та Кугурлуй скоротився майже на третину, що підвищило ступінь забруднення Ялпуга.  Загальна довжина 39 км (на території Болградського району 20 км), ширина до 15 км, площа 149 км2, середня глибина близько 2 м., максимальна - 5,5 м.  Улоговина видовженої форми. Східний та західний береги переважно підвищені, розчленовані яругами, південні - піщані, крайня північна ділянка узбережжя заболочена та поросла очеретом. Водне живлення озера здійснюється головним чином за рахунок водообміну з озером Кугурлуй; з півночі впадає річка Ялпуг, з північного сходу підходить невелика річка Карасулак, що впадає в Ялпуг біля селища Криничне (Болградський район). Також деякий вплив на водний баланс має стік дощових вод по системі яруг, що сходяться до Ялпуга. Температура води влітку +24 - +25°С; взимку озеро замерзає, льодовий режим нестійкий. Мінералізація води до 1 - 1,5 г/л. Дно вкрите темно-сірим, на півночі - чорним сірководневим мулом, на мілководді - піщане. Береги поросли очеретом і рогозом, в озері поширені водорості та інша водяна рослинність. Ялпуг у природному стані - багата на іхтіофауну водойма (до 40 видів риб), є численні раки. На північному березі Ялпуга, при впадінні р. Ялпуг, знаходиться місто Болград. Озеро є єдиним джерелом питної води для міста Болград.

На території Ренійського району знаходяться слідуючи відкриті водойми: південно-західна частина озера Ялпуг, площа дзеркала якого складає 10880 га, озеро Кагул - 9133 га, озеро Картал-Дербент - 1639 га, озеро Дербент, озеро Кацель - 90 га.

Кагул - заплавне озеро в пониззі Дунаю, в Ренійському районі, на схід від міста Рені. Протоками сполучається з Дунаєм і озером Картал. Від заплави Дунаю відокремлене дамбою, в минулому мало режим водосховища. Водообмін у Кагулі регулюється шлюзованими рибопропускними протоками і каналом. Південна частина озера широка (ширина до 11 км, довжина 18 км), північна — вузька, видовжена (ширина до 2 км, довжина 15 км). Площа змінюється сезонно від 82 до 93,5 км2. Переважають глибини 1,5-2 м, максимальна - 7 метрів. Північні береги високі, розчленовані балками, південні - низовинні, заболочені, покриті заростями очерету. З півночі в озеро впадає річка Кагул. Температура води влітку до +30° (на мілководді), взимку Кагул замерзає (льодовий покрив у теплі зими нестійкий). Мінералізація води від 0,8 до 1,5 г/л. Дно вкрите шаром сірого льосового мулу, на мілководді - піщане. Поширена водяна рослинність (очерет, рогіз). Водяться лящ, судак, сом, щука та інші промислові види риб. Розводять товстолобика, білого амура, сазана. На берегах Кагула - місця гніздування птахів. Рибальство має промисловий характер і здійснюється риболовними підприємствами навколишніх селищ. Здійснюються заходи щодо охорони природних ресурсів озера, зокрема обмеження строків рибальства.

Картал - заплавне озеро у Ренійському районі Одеської області, у пониззі Дунаю. Каналом сполучається з Дунаєм, протоками - з озерами Кугурлуй і Кагул. Довжина 5 км, ширина до 3 км, площа приблизно 15 км2, пересічна глибина близько метра, максимальна — 2,4 м. Улоговина видовженої форми. Береги низовинні, заболочені, поросли очеретом. Вздовж них споруджено дамби. Живиться переважно завдяки водообміну з Дунаєм по шлюзованому каналу. Температура води влітку до +26°, взимку озеро замерзає. Дно рівне, замулене. На мілководді поширені очерет, куга озерна, рогіз, глибше - водорості та інша водяна рослинність. Береги Карталу - місце гніздування птахів, на листях латаття гніздиться озерна качка. Здійснюється штучне риборозведення, зокрема товстолобика, білого амура, сазана.

Кугурлуй - озеро заплавного типу. Територіально поділене між Ренійським та Ізмаїльським районами Одеської області. На півночі протокою сполучається з озером Ялпуг. На сході протоками Велика та Мала Репіда, а на півдні протокою Скунда сполучається з Дунаєм. Протока Скунда шлюзована. Також водообмін з Дунаєм відбувається по кількох невеликих протоках для пропуску риби. Озеро приблизно круглої форми, діаметр близько 20 км, площа 82 км2, середня глибина 0,8 - 1 м, максимальна - 2,5 м. Береги низовинні, звивисті, заболочені. Температура води влітку до +28° - +30°. Взимку озеро замерзає. Мінералізація води 0,8 - 1,5 г/л. Дно замулене. Береги поросли очеретом та рогозом, в озері також розвивається гідрофільна рослинність. Багата іхтіофауна, у прибережних заростях - місця гніздування птахів. На озері здійснюється промисловий вилов сазана, судака, ляща, щуки та інших видів риби, а також раків. Вода Кугурлуя - джерело зрошування. Між південним узбережжям Кугурлуя та Дунаєм шляхом обвалування створено польдер, який планувалося використовувати для вирощування зернових культур (пшениця, жито) з періодичним засіванням кукурудзою та люцерною в рамках сівообігу. В теперішній час переважно висіваються кормові культури (люцерна, конюшина).

Штучні водойми та ставки.

У степових і маловодних лісостепових районів ставки і водосховища використовуються переважно для водопостачання, зрошення і риборозведення.

На території Болградського району знаходяться 8 водосховищ загальною площею 667,0 га та 14 ставків загальною площею 389,72 га.

Червоноармійське водосховище розташоване на землях Червоноармійської сільської ради Болградського району за межами населених пунктів. Площа водного дзеркала складає 59 га. Водотоком є річка Карасулак.

Кальчівське водосховище розташоване на землях Кальчівської сільської ради Болградського району за межами населених пунктів. Площа водного дзеркала складає 81,5 га. Водотоком є річка Ташбунар.

Банівське водосховище розташоване на землях Банівської, Кальчівської, Голицької сільських рад Болградського району за межами населених пунктів. Площа водного дзеркала складає 167,5 га. Водотоком є Великий Катлабух.

Оріхівське водосховище розташоване на землях Оріхівської сільської ради Болградського районна за межами населених пунктів. Площа водного дзеркала складає 74,0 га. Водотоком є балка Пандаклійська річки Великий Катлабух.

Городненське водосховище розташоване на землях Городненської сільської ради Болградського району за межами населених пунктів. Площа водного дзеркала складає 73,2 га. Водотоком є річка Великий Катлабух.

Голицьке водосховище розташоване на землях Голицької та Виноградненської сільської ради Болградського району за межами населених пунктів. Площа водного дзеркала складає 88,0 га. Водотоком є річка Малий Катлабух.

Олександрівське водосховище розташоване на землях Олександрівської та Виноградненської сільської ради Болградського району за межами населених пунктів. Площа водного дзеркала складає 49,1 га. Водотоком є річка Малий та Великий Катлабух.

Новоіванівське водосховище розташоване на землях Дмитрівської сільської ради Болградського району та на землях Новоіванівської сільської ради Арцизького району за межами населених пунктів. Площа водного дзеркала складає 76,5 га. Водотоком є річка Пержейська басейн річки Кіргіж-Китай.

Ставок №1 с. Коса Болградського району розташований в межах прибережно захисної смуги озера Ялпуг, на землях  Криничненської сільської ради. Площа водного дзеркала складає 3,36 га.

Жовтневський ставок № 1, № 2 розташовані на землях Жовтневської сільської ради Болградського району за межами населених пунктів. Площа водного дзеркала ставок № 1 складає 10,87 га, ставок № 2 складає 18,4 га. Водотоком є балка Чатал річки Карасулак.

Ставок розташований на землях Болградської міської ради за межами населених пунктів. Площа водного дзеркала складає 15,0 га. Водотоком є річка Карасулак.

Ставкове товарно-рибне господарство розташоване на лівобережної заплаві гирлової частині річки Великий Ялпуг в основному на території Табаківської сільської ради площа під ставками складає 122,7 га, за межами населених пунктів. На території Болградської міської ради площа під ставками складає 10,0 га, за межами населених пунктів. Площа водного дзеркала складає 149,5 га. Водотоком є річка Великий Ялпуг.

Василівський ставок розташований на землях Василівської сільської ради Болградського району за межами населених пунктів. Площа водного дзеркала складає 28,4 га. Водотоком є балка Черкеська річки Ташбунар.

Городненський ставок № 1, № 2 розташовані  на землях Городненської сільської ради Болградського району за межами населених пунктів. Площа водного дзеркала ставка №1 складає 11,41 га, ставок №2 складає 12,28 га. Водотоком є балка Пандаклійська річки Великий Катлабух.

Новотроянівський ставок розташований  на землях Новотрянівської сільської ради болградського району за межами населених пунктів. Площа водного дзеркала складає 14,0 га. Водотоком є балка Тараклія річка Лунгуца.

Виноградненський ставок розташований на землях Виноградненської сільської ради Болградського району за межами населених пунктів. Площа водного дзеркала складає 14,38 га. Водотоком є балка Пудіш річок Малий та Великий Катлабух.

Олександрівський ставок розташований на землях Олександрівської сільської ради Болградського району за межами населених пунктів. Площа водного дзеркала складає 8,0 га. Водотоком є балка Козман-Кула річки Кіргіж-Китай.

Ставкове господарство «Карп» розташоване на правобережній заплаві гирлової частині річки Великий Ялпуг на землях Виноградівської сільської ради Болградського району за межами населених пунктів. Площа водного дзеркала складає 71,42 га. Водотоком є річка Великий Ялпуг.

Дмитрівський ставок розташований на землях Дмитрівської сільської ради Болградського району за межами населених пунктів. Площа водного дзеркала складає 15,3 га. Водотоком є річка Малий Катлабух.

Дандорівський ставок розташований на землях Криничненської сільської ради Болградського району за  межами населених пунктів. Площа водного дзеркала складає 16,7 га. Водотоком є балка Дандорська озера Ялпуг.

Повносистемне товарне рибоводне господарство розташоване в 4 км від села Орловка і Новосільське Ренійського району. Площа водного дзеркала складає 335,8 га.